søndag 6. februar 2011

TRO HÅP OG KJÆRLIGHET
3 ORD SOM ROMMER ALT.

TRO♥
Vi må ha tro på oss selv og vårt egentlige jeg.
Ha troen på at vi er et perfekt og unikt menneske.
En viktig brikke i livets puslespill.
Det er også, viktig å beholde troen på det vi gjør,
og troen på at vi er gode medmennesker.
Og også ha troen på at vi etterlater oss noe verdifullt
av oss selv her på jorda.
Og troen på en bedre jord må vi aldri miste.

HÅP♥
Vi er alle født med håpet. Men igjennom livets mange
harde slag, kan nok håpet noen ganger
føles borte.Men det ligger alltid der inne i oss et sted.
Inne i vårt sinn.
Vi må bare huske på at det er der.
Uten håpet blir livet meningsløst tomt og
vi går til grunne.Så det viktigste å lytte til er
faktisk håpets stemme.

KJÆRLIGHET♥
Kjærligheten er vi også født med.
Den første kjærligheten er til den som har brakt oss
inn i verden.
Siden vil vi føle kjærlighet til mange på vår vei
igjennom livet.Men den viktigste personen vi skal føle
kjærlighet til, er oss selv.Det må vi aldri glemme.For uten
kjærligheten til oss selv, kan vi heller ikke føle kjærlighet
for andre.
Noen av oss får kjærligheten knust. Noen ganger kan vi
bygge den opp igjen og noen ganger må vi bare la den slippe.
det er viktig å ikke miste håpet, og ikke gi opp.Det er bare slik at
noen personer kommer inn i livet vårt for en kort stund.
Andre blir og nye kommer til.

Men har vi TRO.. HÅP.. OG KJÆRLIGHET
så har vi det vi trenger♥


Eva Voll.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar