tirsdag 20. september 2011

Tenk at du tar et fat og slipper det i gulvet, slik at det knuses.
 Ser du hvor fort en ting kan gå i stykker..?
 Så tar du alle bitene og prøver å lime dem sammen igjen. 
Det tar lang tid og er mye arbeid. 
Når du er ferdig, kan du fremdeles se sporene etter der hvor fatet var knust. 
Slik er det med menneskene også, det er fort gjort å ødelegge seg, og det 
tar lang tid å reparere seg.
 Du vil alltid sitte igjen med spor eller sår, som viser hva du har vært gjennom.onsdag 7. september 2011

TIDEN ER DIN!
Alle snakker om tiden.... Er tiden inne eller ute?
 Er tiden en rett linje eller går den i ring?
 Er tiden et spørsmål om liv eller død?
Går tiden din fra deg?
Lider du av tvangsforestillingen:.......... "Jeg har ikke tid?"
Tiden har mange navn. Fritid ønsker mange seg mer av. Fritid kan være lykke når du har noe tilfredsstillende å bruke den til. Fritid kan være en plage når du kjeder deg.
For noen kan tiden være smertefull. Noen går fram i tiden, andre går tilbake for å finne lykken.
Tidsmålinger og målene vi streber etter, kan gjøre oss blinde for selve livet. Har du tid til å leve? Har du tid til å føle? Hva har du egentlig tid til?
Den som er redd for å leve, har det stadig travelt. Stopp opp litt og gi deg selv tid til å puste. Lek mer, og la din indre rikdom komme frem. Når du føler stillheten og roen uten tidspress, kan du utfolde deg i skapende arbeid.
Du har tid..... Du har masser av tid.
Tiden løper ikke fra deg.
Tiden ER din!