onsdag 7. september 2011

TIDEN ER DIN!
Alle snakker om tiden.... Er tiden inne eller ute?
 Er tiden en rett linje eller går den i ring?
 Er tiden et spørsmål om liv eller død?
Går tiden din fra deg?
Lider du av tvangsforestillingen:.......... "Jeg har ikke tid?"
Tiden har mange navn. Fritid ønsker mange seg mer av. Fritid kan være lykke når du har noe tilfredsstillende å bruke den til. Fritid kan være en plage når du kjeder deg.
For noen kan tiden være smertefull. Noen går fram i tiden, andre går tilbake for å finne lykken.
Tidsmålinger og målene vi streber etter, kan gjøre oss blinde for selve livet. Har du tid til å leve? Har du tid til å føle? Hva har du egentlig tid til?
Den som er redd for å leve, har det stadig travelt. Stopp opp litt og gi deg selv tid til å puste. Lek mer, og la din indre rikdom komme frem. Når du føler stillheten og roen uten tidspress, kan du utfolde deg i skapende arbeid.
Du har tid..... Du har masser av tid.
Tiden løper ikke fra deg.
Tiden ER din!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar