tirsdag 12. mars 2013

Hva er livskvalitet..

Livskvalitet er et temmelig diffust begrep som omfatter mange sider av livet.
Det dreier seg om livslyst og livsglede.  
Det dreier seg om å føle at livet er godt og meningsfylt, iallfall i perioder innimellom bekymringer, sorger, problemer og plager.
 
Livskvalitet er også å føle at en betyr noe...For noen.  
Livskvalitet er verdier som føles, men som ikke er målbare.
Livskvalitet går ikke på hva hva vi mangler eller har, men hvordan man føler med det en har.
 
Livet skal ikke være en konkurranse der vi må prestere bedre enn andre for å bli lykkelig.
Vi får også høyere livskvalitet av å konsentrere oss om vår egen livskvalitet, enn å tenke på alle andres.
Livet skal være vår egen reise der vi selv velger veien, transportmiddelet og destinasjonen.
Så derfor er det ingen grunn til å bry seg om hvordan eller hvor andre reiser.
 
For mennesker med kroniske og alvorlige sykdommer betyr det også mestring. Man må prøve å fokusere på sin indre styrke, og å være like opptatt av det gode i livet som å reparere det vonde.
Ved sykdommer kan det være vanskeligere å oppleve de gode sidene av livet. Men det finnes alltid nye veier å gå, og nye mål å strekke seg mot.
 
Det handler om å se opp og ut mot en ny horisont.♥ 
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar