onsdag 16. oktober 2013

Mennesket kan handle klokt på tre måter: - Ved ettertanke, det er den edleste - Ved å etterape, det er den enkleste - Ved å erfare, det er den bitreste ....... Konfucius


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar